14h ngày 26/10/2015, Bộ môn Bản đồ - Viễn thám, trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo luận án tiến sỹ cho NCS Phạm Thị Làn. NCS Phạm Thị Làn là cán bộ giảng dạy của bộ môn Trắc địa mỏ, khoa Trắc địa, trường ĐH Mỏ - Địa Chất.

     Tới dự buổi hội thảo có đông đảo các thầy cô giáo thuộc khoa Địa Lý, trường ĐH Khoa học tự nhiên, trường ĐH Mỏ - Địa chất và các nhà khoa học cùng chuyên ngành đến từ Viện Địa lý, Viện Việt Nam học, Viện Địa chất...

     Tại buổi Hội thảo, NCS đã báo cáo các kết quả làm được trong luận án. Các nhà khoa học đã góp ý những tồn tại, bổ sung những thiếu sót để NCS tiếp tục hoàn thiện luận án tiến tới đưa luận án ra bảo vệ cấp cơ sở.

NCS Phạm Thị Làn báo cáo tại buổi Hội thảo

Các nhà khoa học đóng góp ý kiến để NCS hoàn thiện luận án