NCS. Vũ Thị Hằng công tác tại Bộ tài nguyên và Môi trường, làm nghiên cứu sinh tại Bộ môn Trắc địa mỏ, khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ, ĐH Mỏ - Địa chất. Tên đề tài "Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học tích hợp tư liệu Địa tin học đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) phục vụ quy hoạch khai thác khoáng sản rắn (ví dụ cho bể than Quản Ninh)" Dưới sự hướng dẫn khoa học của GS. TS Võ Chí Mỹ và PGS. TSKH Hà Minh Hòa. 

Ths. Nguyễn Quốc Long- Phó trương Bộ môn Trắc địa mỏ, đọc quyết định bảo vệ đề tài cấp cơ sở cho NCS. Vũ Thị Hằng

Đề tài của NCS được đông đảo các nhà khoa học quan tâm đến dự

PGS. TS Trần Đình Trí- Phản biện, đọc nhận xét về luận án của NCS

TS. Vũ Đình Thành- Ủy viên Phản biện, nhận xét về luận án của NCS

TS. Trần Đình Luật - Ủy viên hội đồng, nhận xét về Luận án của NCS

PGS. TS Nguyễn Trường Xuân - Chủ tịch hội đồng, đọc nghị quyết của hội đồng

Đề tài của NCS. Vũ Thị Hằng được các thành viên trong hội đồng và các nhà khoa học tham dự đánh giá cao. Đề tài có tính khoa học và thực tiễn, có thể ứng dụng quy hoạch và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản. Các thành viên trong hội đồng chấm luận án cấp cơ sở 100% tán thành cho NCS tiếp tục bảo vệ LATS cấp trường.

Bộ môn Trắc địa mỏ, là đơn vị có nhiều thành tích trong đào tạo sau đại học với hướng chuyên sâu Trắc địa mỏ & quan trắc môi trường, Bộ môn đã đào tạo hơn 100 thạc sĩ và hơn 10 TS, NCS. Hiện nay, có 07 nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Bộ môn Trắc địa mỏ, trước NCS. Vũ Thị Hằng, vào tháng 10/2015 NCS Trịnh Thị Hoài Thu đã bảo vệ thành công LATS cấp Trường, theo tiến độ hiện tại của các NCS, sắp tới NCS Nguyễn Quốc Long, NCS. Lê Thị Thu Hà sẽ tiến thành hội thảo và bảo vệ luận án ở các cấp cuối. NCS Phạm Văn Chung hội thảo vào cuối năm 2015, và bảo vệ luận án vào đầu 2016...