Sáng ngày 16/12/2015, TS Nguyễn Quốc Long chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở mã số T15-31 đại diện cho nhóm nghiên cứu gồm Ths Lê Văn Cảnh, Ths Võ Ngọc Dũng và NCS Nguyễn Viết Nghĩa đã báo cáo kết quả đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng góc dốc của vỉa khai thác tới các tham số dịch động trên bề mặt".

     Đến dự buổi báo cáo, về phía cơ quan chủ trì có PGS.TS Đinh Văn Thắng, phó trường phòng Khoa học & Công nghệ; Ths Hoàng Thu Hằng, chuyên viên phòng Khoa học & Công nghệ; Ông Tô Xuân Chính, đại diện công ty cổ phần đầu tư Thành Kính và các thầy cô giáo trong bộ môn Trắc địa mỏ.

 PGS.TS Đinh Văn Thắng công bố các thủ tục của buổi báo cáo

     Hội đồng nghiệm thu cấp trường gồm có: 1. TS Vương Trọng Kha, chủ tịch; PGS.TS Trần Đình Tô, phản biện; PGS.TS Nguyễn Xuân Thụy, ủy viên; TS. Nguyễn Bá Dũng, ủy viên; NCS Phạm Văn Chung, thư ký.

TS Nguyễn Quốc Long, đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo đề tài

     Sau 30 phút báo cáo những kết quả chính của đề tài và hơn 1 tiếng trao đổi thảo luận, Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu có chất lượng tốt, không trùng lặp, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Sản phẩm của của đề tài đúng như đăng ký ban đầu là 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành và hướng dẫn 01 sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đại học. Điểm trung bình trung của hội đồng là 89,8/100 điểm, xếp loại Tốt (khung 85-100 điểm).