NCS. Vũ Thị Hằng công tác tại Bộ tài nguyên và Môi trường, làm nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật Trắc địa -Bản đồ và do Bộ môn Trắc địa mỏ chủ quản. Dưới sự hướng dẫn khoa học của GS. TS Võ Chí Mỹ và PGS. TSKH Hà Minh Hòa. Đến nay, NCS Vũ Thị Hắng đã hoàn thành LATS. Theo kế hoạch Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Hằng về đề tài:

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học tích hợp tư liệu địa tin học đánh giá môi trường chiến lược phục vụ quy hoạch khai thác khoáng sản rắn (ví dụ cho bể than Quảng Ninh)

Ngành:        Kỹ thuật trắc địa - bản đồ;

Mã số:         62.52.05.03.

- Thời gian:  8 giờ 30 ngày 21 tháng 01 năm  2016;

- Địa điểm:  Phòng họp C, Tầng 1, Nhà dành cho sinh viên nước ngoài,                     

Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

 

Trân trọng kính mời các Đại biểu quan tâm tới dự