Ngày 21/01/2016 Trường đại học Mỏ - Địa chất, khoa Trắc địa- Bản đồ và quản lý đất đai, Bộ môn Trắc địa mỏ đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Vũ Thị Hằng. NCS. Vũ Thị Hằng đang công tác tại Bộ tài nguyên và môi trường, làm nghiên cứu sinh theo hướng chuyên sâu Trắc địa mỏ & Quan trắc môi trường tại bộ môn Trắc địa mỏ, khoa Trắc địa- Bản đồ và quản lý đất đai, trường đại học Mỏ - Địa chất. 

NCS. Vũ Thị Hằng

Đề tài "Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học tích hợp tư liệu địa tin học đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) phục vụ quy hoạch khai thác khoáng sản rắn (ví dụ cho bể than Quảng Ninh) dưới sự hướng dẫn khoa học của GS. TS Võ Chí Mỹ và PGS. TSKH Hà Minh Hòa. 

Hội đồng chấm LATS cho NCS. Vũ Thị Hằng

Đề tài của NCS. Vũ Thị Hằng có tính khoa học và thực tiễn cao, có thể ứng dụng vào quy hoạch, quản lý và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản. Buổi bảo vệ được rất nhiều các nhà khoa học quan tâm đến dự. Nội dung luận án được các thành viên trong Hội đồng và các nhà khoa học đánh giá cao, kết quả 100% thành viên Hội đồng bỏ phiếu tán thành, trong đó có 5 phiếu xuất sắc.

NCS. Vũ Thị Hằng chụp ảnh cùng hội đồng chấm luận án

Bộ môn Trắc địa mỏ chúc mừng NCS

Bộ môn Trắc địa mỏ có bề dày lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển, là đơn vị có nhiều thành tích trong đào tạo đại học và sau đại học với hướng chuyên sâu Trắc địa mỏ & quan trắc môi trường. Bộ môn đã đào tạo hơn 100 thạc sĩ và hơn 10 TS, NCS. Hiện nay, có 07 nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Bộ môn Trắc địa mỏ. Cuối năm 2015 và đầu năm 2016 bộ môn đã có 2 NCS bảo vệ thành công LATS, trước NCS. Vũ Thị Hằng, vào tháng 10/2015 NCS Trịnh Thị Hoài Thu đã bảo vệ thành công LATS cấp Trường, theo tiến độ hiện tại của các NCS, sắp tới NCS Nguyễn Quốc Long, NCS. Lê Thị Thu Hà sẽ tiến thành hội thảo và bảo vệ luận án ở các cấp cuối. NCS Phạm Văn Chung hội thảo, và bảo vệ luận án vào đầu 2016...