Để luôn gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo - nghiên cứu khoa học - Sản xuất. Các giảng viên trong Bộ môn Trắc địa mỏ luôn tích cực trên cả 3 phương diện. Nhất là các giảng viên trẻ, để có những bài giảng gắn liền với thực tiễn và có những nghiên cứu đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế sản xuất. Việc đi thực tế sản xuất ở các đơn vị là công việc được thực hiện thường xuyên.

Giếng đứng tại mỏ Núi Béo

Thầy Nguyễn Viết Nghĩa và Thầy Lê Văn Cảnh tại đường lò chính mức -350 mỏ than Núi Béo

Thảo luận phương án trước khi đo

     Sau mỏ Hà Lầm, Núi Béo là mỏ thứ 2 tại Việt Nam mở vỉa bằng giếng đứng có độ sâu lớn và là mỏ đầu tiên tại Việt Nam sử dụng máy kinh vĩ con quay điện tự trong thành lập lưới khống chế trắc địa mỏ hầm lò

 

Xác định phương vị lưới khống chế hầm lò bằng máy Kinh vĩ con quay tự động

Kiểm tra hệ thống trục tời của giếng đứng