ThS. Phạm Thị Làn là giáo viên tại Bộ môn Trắc địa mỏ, cô giảng dạy theo hướng chuyên sâu Ứng dụng địa tin học trong nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường. ThS. Phạm Thị Làn làm nghiên cứu sinh theo hướng chuyên sâu Bản đồ Viễn thám và Hệ thông tin địa lý tại Khoa Địa lý, trường đại học Khoa học tự nhiên, đại học Quốc gia Hà Nội. Tên đề tài luận án "Ứng dụng Viễn thám và GIS nghiên cứu mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất với điều kiện tự nhiên vùng ven biển đồng bằng sông Hồng".


ThS. Phạm Thị Làn tại buổi bảo vệ

   Sau khi tiến hành hội thảo, NCS Phạm Thị Làn đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, sau một thời gian sửa chữa bổ sung một cách nghiêm túc và tích cực. NCS đã hoàn thành luận án và các thủ tục cần thiết để được bảo vệ LATS cấp cơ sở theo quyết định số 2178/QĐ - ĐHKHTN. Buổi bảo vệ LATS của NCS được đông đảo các nhà khoa học và các Em sinh viên quan tâm tới dự.

Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở cho NCS. Phạm Thị Làn

     LATS của nghiên cứu sinh Phạm Thị Làn được hội đồng đánh giá cao cả về điểm mới và tính khoa học, thực tiễn. Kết thúc buổi bảo vệ 100% các thành viên trong hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở đồng ý cho nghiên cứu sinh được bảo vệ LATS của mình ở cấp tiếp theo sau khi sửa chữa theo góp ý của Hội đồng và các nhà khoa học.