Ngày 29 tháng 10 năm 2016, tại văn phòng Bộ môn Trắc địa mỏ, các học viên Cao học chuyên ngành Trắc địa mỏ và quan trắc môi trường, ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ đã bảo vệ luận văn của mình trước hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.

 Học viên Đặng Như Duẩn tự tin bảo vệ Luận văn trước Hội đồng

     Trong những năm gần đây, chuyên ngành Trắc địa mỏ và quan trắc môi trường ngày càng có nhiều học viên theo học. Đây là chuyên ngành đào tạo do Bộ môn Trắc địa mỏ đảm nhiệm. Nội dung đào tạo của chuyên ngành được được thành lập phù hợp với nhu cầu của thực tế sản xuất, theo nhu cầu xã hội. Ngày nay, môi trường đang là vấn đề ngày càng bức xúc. Bởi vậy, hướng chuyên sâu quan trắc môi trường với nội dung ứng dụng các phương pháp địa tin học trong nghiên cứu, giám sát môi trường là thực sự cần thiết.

Các học viên lớp Cao học Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ K30 chụp ảnh lưu niệm cùng các Thầy cô

     Các học viên lớp cao học K30 đa phần đang công tác trong lĩnh vực Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ các viện nghiên cứu như Viện khoa học đo đạc và Bản đồ, Viện địa chất..., 01 học viên là giảng viên Trường đại học, 01 học viên là cán bộ sở TN&MT tỉnh Hà Nam. Chất lượng luận văn của các Học viên được hội đồng đánh giá cao. Đề tài luận văn của các học viên rất đa dạng, có nhiều điểm mới, xuất phát từ sự cần thiết của thực tế. Ví dụ như đề tài Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý xây dựng nông thôn mới của học viên Trần Phú Sơn; đề tài Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường khu vực ven biển tỉnh nghệ an phục vụ đánh giá rủi ro môi trường của học viên Phạm Thị Hoài Anh...', đây đều là những vấn đề mang tính thời sự ở Việt Nam.

GS. TS. Võ Chí Mỹ chụp ảnh với các Học viên K30 và NCS. Michał Buczek

     Thầy GS.TS Võ Chí Mỹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các học viên chuyên ngành Trắc địa mỏ và quan trắc môi trường nói riêng và học viên cao học nói chung. Thầy luôn quan tâm, hướng dẫn tận tình cho các Học viên để các học viên có kết quả tốt nhất, nâng cao trình độ, tiếp cận, áp dụng các phương pháp, công nghệ hiện đại vào lĩnh vực của mình.

      Năm 2015, hai NCS thầy hướng dẫn đã bảo vệ thành công LATS, các học viên còn lại đã bảo vệ LATS ở cấp cơ sở và chuẩn bị bảo vệ ở cấp tiếp theo. Gần đây, theo chương trình hợp tác đào tạo giữa trường ĐH Mỏ - Địa chất với trường đại học AGH - Ba lan, Thầy đã hướng dẫn thêm NCS. Michał Buczek đền từ trường AGH, đây là NCS nước ngoài đầu tiên đến học tập và nghiên cứu tại Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai.