In the Erasmus+ program, Dr. Annia Szafarczyki from AGH (Poland) delivered four lectures to many Mine and Engineering Surveying students. The four topics were Mine surveying in underground mine, Deformations measurements on mining areas, etc. After the class, students presented their great interest in these topics and hoped that there would be more this kind of program in the future. In addition, this event was a valuable opportunity for these students to learn English, which in turn helps them to obtain scholarships.

   Theo chương trình học bổng Eramus+, TS. Annia Szafarczyki sang giảng dạy cho sinh viên ngành Trắc địa mỏ - Công trình bốn chuyên đề trong chuyên ngành trắc địa mỏ như: Dịch chuyển và biến dạng đất đá trong khai thác mỏ, một số phương pháp hiện đại trong trắc địa mỏ...

  Chương trình được đông đảo sinh viên ngành Trắc địa mỏ - Công trình quan tâm đến học. Đây là chương trình bổ ích cho sinh viên ngành Trắc địa mỏ- Công trình, Các Em sinh viên mong muốn trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều chương trình như vậy để các Em tham gia. Đồng thời đây cũng là dịp để các Em sinh viên trong ngành có thêm quyết tâm học tiếng anh để có những suất học bổng giá trị đi du học nước ngoài theo chương trình Eramus+ và nhiều chương trình khác.

Sau khi kết khóa học