Ngày 22.2.2017 Bộ môn Trắc địa mỏ đã tiếp đón và làm việc với Dr. Alexander L. Ivannikov - Project Director, International Affiars Department, National university of science and technology, Russia tại văn phòng Bộ môn về vấn đề hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa hai đơn vị. Đặc biệt là về Hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 50 năm đào tạo ngành Trắc địa mỏ Việt Nam (ISM2017).

Bộ môn Trắc địa mỏ làm việc với Dr. Alexander L. Ivannikon tại văn phòng Bộ môn

  Ngay sau khi trường đại học Mỏ - Địa chất ra quyết định tổ chức Hội thảo quốc tế nhân dịp kỷ niệm 50 năm đào tạo ngành Trắc địa mỏ Việt Nam. Bộ môn Trắc địa mỏ là đơn vị trực tiếp làm công tác chuẩn bị cho Hội thảo. Cho tới nay công tác chuẩn bị đã được chuẩn bị bước đầu cho Hội thảo đã xong, đã có nhiều đoàn khách quốc tế đến trường làm việc và đã có nhiều nhà khoa học đăng ký tham gia Hội thảo. Đây là những dấu hiệu đầu tiên cho sự thành công của Hội thảo.

Hai bên thảo luận về Hội thảo quốc tế ISM2017

     Dr. Alexander L.Ivannikon cho rằng Hội thảo có nội dung phong phú, các chủ đề của hội nghị mang tính thời sự. Các nội dung mà Ban tổ chức đã chuẩn bị cho Hội thảo tới thời điểm này là rất khoa học, tâm huyết và chu đáo. Bản thân Ông rất mong muốn được tham gia hội thảo và ông khẳng định rằng sẽ có rất nhiều nhà khoa học có uy tín sẽ tham gia Hội thảo lần này.