Sau sáu tháng học tập và nghiên cứu tai Bộ môn Trắc địa mỏ, Trường đại học Mỏ - Địa chất, dưới sự hướng dẫn của GS. TS Võ Chí Mỹ, NCS người Ba Lan Michal Bu Trek đã có những kết quả nghiên cứu quan trọng để hoàn thành LATS của mình.

NCS. Michal Bu Trek báo cáo kết quả nghiên cứu của mình tại Bộ môn

      Sang Việt Nam từ chương trình học bổng Eramus từ tháng 10/2016, được sự hỗ trợ về mọi mặt của Trường đại học Mỏ - Địa chất và Bộ môn Trắc địa mỏ. Được sự hướng dẫn của Thầy giáo nhiều kình nghiệm, tần tình: GS. TS Võ Chí Mỹ. NCS Michal nhanh chóng quen với cuộc sống ở Việt Nam và đã có những nghiên cứu với những chuyến đi thực nghiệm tại các mỏ Việt Nam ở Lào Cai, Quảng Ninh... NCS nghiên cứu thử nghiệm công nghệ Scan laser trong công tác trắc địa ở vùng mỏ Việt Nam. 

Không khí trao đổi, thảo luận trong buổi báo cáo của NCS

     Từ kết quả nghiên cứu của mình. NCS Michal đã có những đánh giá bước đầu về khả năng ứng dụng cũng như ưu nhược điểm khi ứng dụng Scan laser ở các mỏ tại Việt Nam. Ngày 10/3 vừa qua NCS đã báo cáo những thành quả nghiên cứu của mình tại Bộ môn Trắc địa mỏ. NCS có mong muốn sẽ được trở lại Việt Nam trong thời gian tới để có nhiều thời gian phát triển nghiên cứu của mình.