Ngày 19/4/2017 tại khoa Địa lý trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Cô Phạm Thị Làn đã bảo vệ thành công LATS của mình trước hội đồng chấm LATS cấp Đại học Quốc Gia (cấp nhà nước). Đề tài ' Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu mối quan hệ giữa biến động sự dụng đất với điều kiện tự nhiên vùng ven biển đồng bằng Sông Hồng'

Cô Phạm Thị Làn báo cáo LATS trước hội đồng

     Sau nhiều giờ làm việc công tâm, PGS. TS Nguyễn Cao Huần- Chủ tịch hội đồng chấm LATS đã thay mặt hội đồng đọc kết luận của hội đồng "LATS của NCS Phạm Thị Làn là một công trình khoa học nghiêm túc với nhiều ý nghĩa thực tiễn, hội đồng và các nhà khoa học đánh giá cao về chất lượng cũng như những kết quả đạt được của đề tài, 100% các thành viên trong hội đồng nhất trí, đề nghị cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Bản đồ viễn thám và Hệ thông tin địa lý cho NCS Phạm Thị Làn" 

PGS.TS Nguyễn Cao Huần, chủ tịch hội đồng đọc kết luận của hội đồng

TS. Nguyễn Văn Sáng- Phó Khoa TĐBĐ và QLĐĐ chúc mừng NCS

     TS. Nguyễn Văn Sáng thay mặt khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai chức mừng NCS đã bảo vệ thành công LATS. TS hy vọng sẽ có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong công tác đào tạo giữa hai Khoa nói riêng, giữa Trường ĐH Mỏ - Địa chất và trường Khoa học Tự nhiên nói chung. Đồng thời có sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa Khoa và các nhà khoa học. TS hứa sẽ tạo mọi điều kiện để NCS Phạm Thị Làn tiếp tục phát huy thế mạnh của mình.

ThS. Nguyễn Quốc Long chúc mừng NCS Phạm Thị Làn

     ThS. Nguyễn Quốc Long - Phó trưởng, phụ trách Bộ môn chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công LATS. ThS rất vui mừng vì Bộ môn đã có thêm một tân Tiến Sĩ, đây chắc chắn sẽ là tiềm lực để Bộ môn phát triển mạnh hơn nữa trong đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Ứng dụng địa tin học trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường.