Các thầy cô trong hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp và sinh viên Khóa 57

     Khóa 57 chuyên ngành Trắc địa mỏ - Công trình đã có buổi lễ bảo vệ tốt nghiệp ngày 15-16/6/2017 thành công tốt đẹp. Đề tài tốt nghiệp của các Em có chất lượng tốt, các lĩnh vực của đề tài phong phú tập chung vào các mũi nhọn chính của chuyên ngành đào tạo như: Trắc địa mỏ 30%; Trắc địa công trình 30%; Ứng dụng địa tin học trong nghiên cứu Tài Nguyên và Môi trường 30% và 10% các lĩnh vực khác.

ThS. Nguyễn Quốc Long (Trưởng Bộ môn) đọc quyết định hội đồng và quyết định bảo vệ cho sinh viên

     Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, các công nghệ mới vào công tác trắc địa vẫn là những đề tài được các Em lựa chọn nhiều. Tuy nhiên, khác với những năm trước các đề tài tôt nghiệp của sinh viên về hướng nghiên cứu Dịch chuyển biến dạng bề mặt mỏ tăng vọt. Đây là một trong hướng hướng nghiên cứu khó và luôn được thực thế sản xuất quan tâm ngày càng nhiều. Qua đây thấy rằng các Em sinh viên đã nắm bắt được nhu cầu thực tế sản xuất để lựa chọn hướng nghiên cứu phù hợp.

Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp Đại học

     Cũng như các khóa trước được sự định hướng và hỗ trợ của Bộ môn, tính đến thời điểm tốt nghiệp các Em sinh viên Trắc địa mỏ - Công trình K57 có đến 70% đã được nhận vào làm tại các công ty và đơn vị sản xuất.

Sinh viên Hoàng Thị Thoa tự tin bảo vệ đồ án trước hội đồng

Sinh viên Đinh Văn Sơn bảo vệ đồ án với kết quả suất xắc