Ngày 22/6/2017, lớp cao học kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ K33, hướng chuyên sâu Trắc địa mỏ & Quan trắc môi trường đã báo đề cương nghiên cứu tại văn phòng bộ môn Trắc địa mỏ. Tới dự buổi báo cáo có nhiều nhà khoa học trong lĩnh vực Trắc địa - Bản đồ và đầy đủ các thầy cô giáo của bộ môn Trắc địa mỏ.

 Học viên Hòa Thị Lương báo cáo đề cương luận văn thạc sĩ

      Sau khi nghe góp ý của Hội đồng và các nhà khoa học, các thầy cô hướng dẫn và các học viên đã thống nhất tên, nội dung, mục tiêu nghiên cứu của luận văn. Danh sách các đề tài và tên học viên tương ứng như sau:

TT TÊN ĐỀ TÀI HỌC VIÊN
1 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý môi trường khu CN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Trần Việt Dũng
2 Đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch phát triển    kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Nguyễn Văn Hải
3 Dự báo dịch chuyển đứng bề mặt theo thời gian do ảnh hưởng của khai thác hầm lò trên cơ sở hàm Knothe. Áp dụng thử nghiệm tại vỉa H10 khu Bắc Mông Dương Phạm Ngọc Huy
4 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý ô nhiễm nước thải thành phố Tuyên Quang Vũ Thị Minh Huyền
5 Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý môi trường nước mặt thành phố Hà Nội Hòa Thị Lương
6 Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn, khu lưu trữ và dịch vụ y tế thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Nguyễn Quang Ngọc
7 Nghiên cứu quy trình giám sát hàm lượng chất lơ lửng, chất diệp lục vùng ven biển bằng dữ liệu ảnh vệ tinh LANDSAT Trần Thị Hà Phương
8 Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp Công nghệ để phục vụ công tác định vị với Độ chính xác cao trên biển đảo Việt Nam Nhữ Văn Thành
9 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Context Capture để xây dựng bản đồ 3D từ dữ liệu UAV Nguyễn Thị Vĩnh
10 Đánh giá giải pháp kỹ thuật định vị theo công nghệ trạm CORS đơn phục vụ thành lập bản đồ tỷ lệ lớn Trần Trọng Xuân

 

 Học viên Phạm Ngọc Huy báo cáo đề cương luận văn thạc sĩ

Lớp cao học Kỹ thuật TĐ-BĐ, chuyên sâu Trắc địa mỏ và Quan trắc môi trường K33