Công ty TNHH một thành viên 319.5 - thuộc Tổng công ty 319 Bộ quốc phòng

Địa chỉ: 145/154, Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội

Tuyển dụng:

+ 03 Kỹ sư Trắc địa

+ Làm việc trong linh vực: Thi công xây dựng nhà cao tầng

+ Địa điêm làm việc: Hà Đông - Hà Nội

Liên hệ: Vũ Văn Hoc; ĐT: 0983 424 598