Theo thông báo ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Bộ môn tổ chức buổi báo cáo tiến độ làm LVThS để kịp thời đưa ra những góp ý, tư vấn và các biện pháp hỗ trợ để học viên hoàn thành luận văn đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Chủ nhật, ngày 06 tháng 8 năm 2017 tại văn phòng Bộ môn Trắc địa mỏ, các học viên cao học khóa 32 đã báo cáo nội dung đã hoàn thành được trong LVThS của mình.

 Các học viên K32 tại buổi báo cáo tiến độ

     Các học viên khóa 32 đều hoàn thành LVThS của mình theo đúng tiến độ và bám sát nội dung đề cương đã được duyệt. Điểm đáng chú ý là cac học viên đã có lịch làm việc cụ thể cho các phần tiếp theo, có các biện pháp và đề xuất để giải quyết các khó khăn đang gặp phải. Lãnh đạo Bộ môn Thầy Nguyễn Quốc Long đánh giá cao các kết quả đã đạt được của học viên. Thầy trực tiếp chỉ đạo Bộ môn sẽ hỗ trợ tối đa và tạo mọi điều kiện để giúp các học viên hoàn thành luận văn đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng

Học viên Nguyễn Thị Huyền báo cáo nội dung đã làm được trong luận văn