Ngày 13/0/2018, Chi bộ Trắc địa 1, thuộc Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức kết nạp đảng viên cho đ/c Nguyễn Viết Nghĩa.

     Đ/c Nguyễn Viết Nghĩa có năng lực chuyên môn vững vàng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đ/c luôn chấp hành tốt mọi chủ chương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong công việc đ/c là người tích cựu nghiên cứu khoa học, hoạt động sản xuất, giúp đỡ sinh viên và đồng nghiệp. 

     Với những cố gắng và thành tích đạt được ngày 13/07/2018 đ/c Nguyễn Viết Nghĩa đã vinh dự được chi bộ Trắc địa 1 tổ chức lễ kết nạp đảng viên, chính thức là đảng viên dự bị trong thời gian thử thách 12 tháng.

 

Chị bộ Trắc địa 1 và khách mời trong buổi lễ kết nạp đảng cho quần chúng Nguyễn Viết Nghĩa

Đ/c Nguyễn Quang Minh-Bí thư chi bộ Trắc địa 1 đọc quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Viết Nghĩa

Đ/c Nguyễn Viết Nghĩa tuyên thệ

Đ/c Nguyễn Quang Minh trao quyết định kết nạp đảng cho đ/c Nguyễn Viết Nghĩa

Đ/c Lê Đức Tình - Phó Bí thư Đảng bộ Khoa Trắc địa Bản Đồ & Quản lý đất đai chúc mừng đảng viên mới.