Ngày 26/4/2019 Bộ môn Trắc địa mỏ đã tổ chức lễ Bảo vệ TN sớm cho các Em sinh viên đã hoàn thành chương trình học sớm hơn nửa năm so với chương trình học đại học theo hệ thống tín chỉ.

Lễ bảo vệ tốt nghiệp sớm cho Sinh viên K59

     Năm em sinh viên được bảo vệ sớm đều là các sinh viên có thành tích tốt trong học tập và nghiên cứu khoa học, các Em đã nhiều năm tham gia hội nghị KHSV và đã giành giải nhất, nhì. Các Em đã cố gắng không ngừng học tập hoàn thành các môn học vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Việc tốt nghiệp sớm nửa năm, đã tạo cho các Em nhiều cơ hội trong lựa chọn các vị trí việc làm phù hợp. Cả năm em đã được nhận vào các công ty làm việc trước khi tốt nghiệp

Sinh viên Nguyễn Tuấn Minh

Sinh viên Đoàn Đắc Nhất

Sinh viên Ngô Thế Minh