Nâng cao tiềm lực khoa học của cán bộ là một trong những mục tiêu quan trọng được Bộ môn Trắc địa mỏ đặt ra từ đầu năm học 2018-2019. Với kế hoạch cụ thể và sự quyết tâm cao, năm học 2018-2019 đã qua, Bộ môn đã gặt hái được những thành quả nhất định. Các cán bộ của Bộ môn đã chủ trì, đồng chủ trì và tham gia nhiều bài báo khoa học có uy tín trong các tạp chí chuyên ngành trong nước và đặc biệt là một số công trình khoa học đã được đăng trong danh mục tạp chí quốc tế có uy tín: ISI, Scopus.

  1. Accuracy assessment of mine wall’s surface models derived from terrestrial laser scanning

  2. An approach of Mapping Quarries in Vietnam Using Low-Cost Unmanned Aerial Vehicles

  3. Estimating PM10 Concentration from Drilling Operations in Open-Pit Mines Using an Assembly of SVR and PSO

  4. Applied Terrestrial laser scanning for coal mine high definition mapping

   5. A Novel Hybrid Swarm Optimized Multilayer Neural Network for Spatial Prediction of Flash Floods in Tropical Areas Using Sentinel-1 SAR Imagery and Geospatial Data 

  6. Application of Knothe-Budryk theory and rigid body condition for assessment of subsidence

 7. TS. Lê Thị Thu Hà chủ biên 01 chapter trong Springer book 

  

Trước thềm năm học mới 2019-2020 sắp tới, Bộ môn Trắc địa mỏ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao hơn nữa về số lượng và chất lượng các công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín ISI, Scopus.