Để đảm bảo các học viên lớp cao học Kỹ thuật trắc địa – bản đồ khóa 37A chuyên sâu Trắc địa mỏ & Quan trắc môi trường làm luận văn có chất lượng tốt và bảo vệ theo đúng kế hoạch đào tạo. Bộ môn Trắc địa mỏ dự kiến sẽ tổ chức buổi báo cáo tiến độ làm luận văn thạc sỹ lần 2 cho học viên

Lịch dự kiến: bắt đầu từ 8h00 đến 11h30, ngày 04 tháng 04 năm 2020

Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Trắc địa mỏ, 10.08 tầng 10, nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Bộ môn kính mời toàn thể các Thầy cô giáo, các học viên khóa 37A và các học viên quan tâm đến dự

Bộ môn đề nghị các học viên lớp cao học lớp Kỹ thuật trắc địa – bản đồ khóa 37A chuyên sâu Trắc địa mỏ & Quan trắc môi trường chuẩn bị các nội dung và minh chứng cần thiết để báo cáo trước hội đồng khoa học của Bộ môn.