Căn cứ vào kế hoạch học tập của lớp cao học Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, chuyên sâu Trắc địa mỏ & Quan trắc môi trường khóa 39(HN và QN). Bộ môn Trắc đia mỏ thông báo đến các Thầy cô và các học viên lịch báo cáo tiến độ đề tài LVThS của các lớp như sau:

        + Báo cáo tiến độ lần 2: ngày 30 tháng 6 năm 2021;

        + Lễ vảo vệ luận văn trước hội đồng sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ 1-15 tháng 8năm 2021;

     - Địa điểm: Bộ môn Trắc địa mỏ, Phòng 10.08, tầng 10, nhà C12 tầng, trường Đại học Mỏ - Địa chất

     Bộ môn kính đề nghị các Thầy cô giáo chủ nhiệm thông báo lịch tới các lớp, học viên các lớp cao học K39 chuẩn bị báo cáo kèm các minh chứng kết quả đã làm được theo nội dụng luận văn đã được Hội đồng khoa học Bộ môn phê duyệt;

     Lưu ý: Bản báo cáo tiến độ đề tài, Các minh chứng của báo cáo, kết quả luận văn, quyển luận văn của học viên phải được giáo viên hướng dẫn thông qua và gửi vào Email cho giáo viên chủ nhiệm, lãnh đạo Bộ môn trước khi báo cáo tiến độ ít nhất 3 ngày.

   GVCN lớp HN và QN: TS Phạm Thị Làn; Email: phamthilanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Lãnh đạo bộ môn: TS. Nguyễn Quốc Long; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.