Ngày 24.6.2016, NCS. Lê Thị Thu Hà đã bảo vệ thành công LATS cấp cơ sở với đề tài "Nghiên cứu biến động sử dụng đất trong mối quan hệ với một số yếu tố nhân khẩu học thuộc khu vực huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định". Trước đó NCS đã bảo vệ xuất sắc các chuyên đề TS và có kết quả Hội thảo dự thảo LATS với đề tài nói trên được nhiều nhà khoa học quan tâm và đánh giá cao.

TS. Vương Trọng Kha, Trưởng Bộ môn Trắc địa mỏ (đơn vị chủ quản) đọc quyết định bảo vệ của NCS

     NCS. Lê Thị Thu Hà là cán bộ giảng dạy thuộc bộ môn Trắc địa mỏ, trường ĐH Mỏ - Địa chất. Trong thời gian nghiên cứu đề tài luận án, NCS Lê Thị Thu Hà đã công bố 11 bài báo, báo cáo khoa học, trong đó có 07 công bố có nội dung liên quan trực tiếp đến đề tài luận án.

Nhận xét LATS của thành viên trong hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở

     Nội dung LATS của NCS. Lê Thị Thu Hà đã được hội đồng chấm LATS cấp cơ sở  đánh giá có hàm lượng khoa học cao, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của LATS cả về nội dung và hình thức. 100% thành viên trong hội đồng nhất trí và đề nghị cho NCS được bảo vệ LATS ở cấp trường.