Sau một thời gian nghiên cứu đến nay NCS. Nguyễn Thị Lệ Hằng đã hoàn thành chuyên đề 3, chuyên đề 4 trong LATS của mình và các thủ tục cần thiết. Hội đồng đánh giá chuyên đề LATS cho NCS sẽ được tổ chức theo lịch như sau:

     - Thời gian: 8h30' thứ 4 ngày 14 tháng 9 năm 2016

     - Địa điểm: Bộ môn Trắc địa mỏ, Phòng 1008 nhà C12 tầng, Trường đại học Mỏ - Địa chất, Số 18- Phố Viên, phường Đức Thắng, quận bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

     Bộ môn Trắc địa mỏ trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự!