Lễ bảo vệ Luận văn thạc sĩ - Lớp cao học Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ K32 sẽ sẽ được tổ chức vào thứ 7, ngày 28/10/2017

     + Thời gian khai mạc: 7 giờ 45 phút

     + Địa điểm: văn phòng bộ môn Trắc địa mỏ, Phòng 1008, nhà C, trường Đại học Mỏ - Địa chất

Bộ môn Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các nhà khoa học và các Em học viên, sinh viên quan tâm đến dự!

Bộ môn yêu cầu:

     + Các thầy cô giáo trong bộ môn đến dự và có mặt vào lúc 7 giờ 30 phút

     + Học viên cao học khóa 32 chuẩn bị hội đồng bảo vệ xong trước 17 giờ ngày 27/10/2017 và có mặt tại Bộ môn vào 7 giờ 15' ngày 28/10/2017