In the Erasmus+ program, Prof. Tomasz Lipecki from AGH (Poland) delivered four lectures to many Mine and Engineering Surveying students and young lecturers. The four topics were Mine surveying in "Observations of slopes and landslides in opencast mines and dumping grounds", "The modern techniques of inventory of geometry mining shafts and slender objects", "Trenchless technologies, tunneling, direction and location of the head", etc. 

    After the class, students presented their great interest in these topics and hoped that there would be more this kind of program in the future. In addition, this event was a valuable opportunity for these students to learn English, which in turn helps them to obtain scholarships.

Prof. Tomasz Lipecki lectures the topics for Mine-Surveying students /

GS. Tomasz Lipecki trình bày bài giảng cho sinh viên ngành Trắc địa mỏ - Công trình

    Theo chương trình học bổng Eramus+, GS. Tomasz Lipecki, trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH sang giảng dạy cho sinh viên ngành Trắc địa mỏ - Công trình bốn chuyên đề trong chuyên ngành trắc địa mỏ như: Quan trắc dịch chuyển bờ mỏ và bãi thải, các kỹ thuật hiện đại trong kiểm tra trục hình học của giếng mỏ và các đối tượng mảnh, Các công nghệ đào khép kín, đường hầm, hướng và vị trí ban đầu,...

Prof. Tomasz Lipecki presents the topics for young lecturers of Geomatics and Land Administration faculty/

GS. Tomasz Lipecki trình bày bài báo cáo với các giảng viên trẻ khoa Trắc địa - Bản đồ & Quản lý đất đai

   Các chuyên đề đã cung cấp nhiều thông tin mới, hữu ích cho sinh viên, cán bộ trẻ và được đông đảo học viên ngành Trắc địa mỏ - Công trình quan tâm đến học. Đây là chương trình bổ ích cho sinh viên ngành Trắc địa mỏ- Công trình. Các Em sinh viên mong muốn trong thời gian sắp tới sẽ được tham gia nhiều chương trình như vậy. Đồng thời đây cũng là dịp để các Em sinh viên trong ngành có thêm quyết tâm học tiếng Ânh để có những suất học bổng giá trị đi du học nước ngoài theo chương trình Eramus+ và nhiều chương trình khác.