Ngày 03 tháng 5 năm 2019, trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị khoa học Sinh viên lần thứ 32 phiên toàn thể. Cũng như các năm về trước, đến với Hội nghị lần này Sinh viên Trắc địa mỏ - Công trình tham gia với số lượng lớn đề tài (11 đề tài), trong đó 06 đề tài được hỗ trợ kinh phí từ nhà trường, 05 đề tài do Bộ môn Trắc địa mỏ hỗ trợ kinh phí.

 

 Sinh viên Đoàn Đắc Nhất - K59- Báo cáo đề tài ứng dụng Viễn Thám và GIS nghiên sứu sụ gia tăng nhiệt bề mặt

     Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh viên Trắc địa mỏ - Công trình luôn thể hiện tinh thần quyết tâm, nghiên cứu. Toàn bộ 11 đề tài đều hoàn thành với kết quả tốt đúng thời hạn. Các đề tài năm nay tập trung vào nghiên cứu các phương pháp, công nghệ mới của trắc địa trong sản xuất như Công nghệ UAV, Ứng dụng Viễn Thám và GIS nghiên cứu biến động Tài nguyên và Môi trường...

  

Sinh viên Mạnh Lộc Cường K60 - Báo cáo đề tài Ứng dụng công nghệ UAV trong công tác thành lập bản đồ và tính khối lượng khai thác mỏ

     Hội nghị khoa học sinh viên toàn thể tại tiểu ban Trắc địa mỏ - Môi trường diễn ra sôi nổi, thu hút được sự chú ý của nhiều Thầy cô giáo và các Em sinh viên tham gia. Kết thúc hội nghị nhóm sinh viên thực hiện đề tài " Ứng dụng công nghệ Viễn thám và GIS trong nghiên cứu sự gia tăng nhiệt bề mặt" đã giành giải nhất do tính thực tiễn của đề tài cũng như các kết quả và cách trình bay thuyết phục mà nhóm nghiên cứu đã thực hiện. Nhóm sinh viên thực hiện đề tài "Ứng dụng công nghệ Google Earth Engine trong phân loại ảnh Viễn thám" đã giành giải nhì.