Căn cứ vào kế hoạch học tập của lớp cao học Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, chuyên sâu Trắc địa mỏ & Quan trắc môi trường khóa 38B và 38C. Bộ môn Trắc đia mỏ thông báo đến các Thầy cô và các học viên lịch báo cáo tiến độ đề tài LVThS của các lớp như sau:

     - Lịch dự kiến:

          + Báo cáo tiến độ Lần 1: ngày 01 tháng 05 năm 2020;

          + Báo cáo tiến độ lần 2: ngày 01 tháng 07 năm 2020;

     - Địa điểm: Bộ môn Trắc địa mỏ, Phòng 10.08, tầng 10, nhà C12 tầng, trường Đại học Mỏ - Địa chất

     Bộ môn kính đề nghị các Thầy cô giáo chủ nhiệm thông báo lịch tới các lớp, học viên các lớp 38B và 38C chuẩn bị báo cáo kèm các minh chứng kết quả đã làm được theo nội dụng luận văn đã được Hội đồng khoa học Bộ môn phê duyệt./.