Lễ bảo vệ Luận văn thạc sĩ: Lớp cao học Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ K38B sẽ được tổ chức vào ngày 06 - 07/11/2020

     + Thời gian khai mạc: 13 giờ 30 phút ngày 06/11/2020

     + Địa điểm: văn phòng bộ môn Trắc địa mỏ, Phòng 1008, nhà C, trường Đại học Mỏ - Địa chất

Bộ môn Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các nhà khoa học và các Em học viên, sinh viên quan tâm đến dự!

Bộ môn yêu cầu:

     + Học viên nam mặc quần tối màu, áo trắng; học viên nữ mặc áo dài truyền thống

     + Các thầy cô giáo trong bộ môn đến dự và có mặt vào lúc 13 giờ 15 phút

     + Học viên cao học lớp 38B chuẩn bị hội đồng bảo vệ trước một ngày và có mặt tại Hội đồng bảo vệ trước giờ khai mạc 30 phút

(Danh sách Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ trong file đính kèm dưới đây)