Ngày 20 tháng 6 năm 2019 Bộ môn Trắc địa mỏ đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học cho sinh viên chính qui khóa 59. 

Thầy Nguyễn Quốc Long công bố quyết định bảo vệ ĐATN cho sinh viên K59 

     Năm nay, ngoài các đề tài về các lĩnh vực quen thuộc trong trắc địa mỏ, quan trắc môi trường như: tính khối lượng, trữ lượng khai thác mỏ, đánh giá biến động lớp phủ bề mặt, đánh giá sự gia tăng bề mặt không thấm do ảnh hưởng của đô thị hóa, ... các sinh viên đã mạnh dạn chọn các đề tài ứng dụng công nghệ mới trong công tác trắc địa như: Công nghệ quét Laser 3D, công ghệ bay không người lái UAV, ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong đánh giá chất lượng không khí...

Sinh viên Lê Thị Sinh, đề tài "Ứng dụng công ghệ quét Laser mặt đất thành lập mô hình 3D nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả" 

     Nhiều sinh viên đã chọn đề tài tốt nghiệp ở các lĩnh vực nghiên cứu mới, mặc dù thời gian đầu các em đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng các Em đã nỗ lực hết mình và hoàn thành đồ án tốt nghiệp đúng thời gian qui định. Đồ án tốt nghiệp của sinh viên khóa 59 được các thành viên trong hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp đánh giá cao cả về tính thực tiễn của đề tài và chất lượng của đồ án.

Sinh viên Nguyễn Phi Hùng tự tin bảo vệ đồ án tốt nghiệp trước hội động

 

Sinh viên Nguyễn Thị Thu Thảo,  đề tài ứng dụng GNSS/CORS trong công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính

 

Sinh viên Nguyễn Văn Huỳnh, đề tài Đánh giá sự ô nhiễm không khí do ảnh hưởng khai thác khoáng sản

 

Hình ảnh bế mạc Lễ bảo vệ tốt nghiệp K59 tại hội đồng 2

     Ngày 26/4/2019 Bộ môn Trắc địa mỏ đã tổ chức lễ Bảo vệ TN sớm cho các Em sinh viên đã hoàn thành chương trình học sớm hơn nửa năm so với chương trình học đại học theo hệ thống tín chỉ.

Lễ bảo vệ tốt nghiệp sớm cho Sinh viên K59

     Năm em sinh viên được bảo vệ sớm đều là các sinh viên có thành tích tốt trong học tập và nghiên cứu khoa học, các Em đã nhiều năm tham gia hội nghị KHSV và đã giành giải nhất, nhì. Các Em đã cố gắng không ngừng học tập hoàn thành các môn học vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Việc tốt nghiệp sớm nửa năm, đã tạo cho các Em nhiều cơ hội trong lựa chọn các vị trí việc làm phù hợp. Cả năm em đã được nhận vào các công ty làm việc trước khi tốt nghiệp

Sinh viên Nguyễn Tuấn Minh

Sinh viên Đoàn Đắc Nhất

Sinh viên Ngô Thế Minh

      Để đảm bảo các Em sinh viên Trắc địa mỏ - Công trình K59 làm đồ án tốt nghiệp và bảo vệ đồ án với kết quả tốt nhất, Bộ môn thông báo tới toàn thể các Thầy cô hướng dẫn và các Em sinh viên lịch thực hiện như sau:

      + Sinh viên hoàn thiện đồ án theo format và nộp đồ án về bộ môn trước ngày 10/06/2019

      + Bộ môn phân công và gửi phản biện ngày 12/6/2019

      + Thầy cô gửi kết quả phản biện đồ án về Bộ môn ngày 18/6/2019

      + Lễ Bảo vệ đồ án tốt nghiệp sinh viên K59 vào ngày 20 và 21/6/2019

    Bộ môn đề nghị các Em sinh viên K59 làm đồ án nghiêm túc và đúng tiến độ, các Thầy cô hướng dẫn đôn đốc sinh viên thực hiện đúng lịch trên.