Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho lớp cao học Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ K39A và K39B sẽ được tổ chức vào ngày 23 - 24/10/2021

     + Thời gian khai mạc: 13 giờ 30 phút ngày 23/10/2021

     + Địa điểm: văn phòng bộ môn Trắc địa mỏ, Phòng 1008, nhà C, trường Đại học Mỏ - Địa chất

Bộ môn Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các nhà khoa học và các Em học viên, sinh viên quan tâm đến dự!

Bộ môn yêu cầu:

     + Học viên nam mặc quần tối màu, áo trắng; học viên nữ mặc áo dài truyền thống

     + Các thầy cô giáo trong bộ môn đến dự và có mặt vào lúc 13 giờ 15 phút

     + Học viên cao học lớp 39A và 39B chuẩn bị hội đồng bảo vệ trước một ngày và có mặt tại Hội đồng bảo vệ trước giờ khai mạc 30 phút

(Danh sách Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ trong file đính kèm dưới đây) 

Attachments:
Download this file (HDBV_LVThS_K39AB.pdf)HDBV_LVThS_K39AB.pdf[ ]278 kB

     Căn cứ vào kế hoạch học tập của lớp cao học Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, chuyên sâu Trắc địa mỏ & Quan trắc môi trường khóa 39(HN và QN). Bộ môn Trắc đia mỏ thông báo đến các Thầy cô và các học viên lịch báo cáo tiến độ đề tài LVThS của các lớp như sau:

        + Báo cáo tiến độ lần 2: ngày 30 tháng 6 năm 2021;

        + Lễ vảo vệ luận văn trước hội đồng sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ 1-15 tháng 8năm 2021;

     - Địa điểm: Bộ môn Trắc địa mỏ, Phòng 10.08, tầng 10, nhà C12 tầng, trường Đại học Mỏ - Địa chất

     Bộ môn kính đề nghị các Thầy cô giáo chủ nhiệm thông báo lịch tới các lớp, học viên các lớp cao học K39 chuẩn bị báo cáo kèm các minh chứng kết quả đã làm được theo nội dụng luận văn đã được Hội đồng khoa học Bộ môn phê duyệt;

     Lưu ý: Bản báo cáo tiến độ đề tài, Các minh chứng của báo cáo, kết quả luận văn, quyển luận văn của học viên phải được giáo viên hướng dẫn thông qua và gửi vào Email cho giáo viên chủ nhiệm, lãnh đạo Bộ môn trước khi báo cáo tiến độ ít nhất 3 ngày.

   GVCN lớp HN và QN: TS Phạm Thị Làn; Email: phamthilanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Lãnh đạo bộ môn: TS. Nguyễn Quốc Long; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     Căn cứ vào kế hoạch học tập của lớp cao học Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, chuyên sâu Trắc địa mỏ & Quan trắc môi trường khóa 40 (CT, NTr Và ĐL). Bộ môn Trắc đia mỏ thông báo đến các Thầy cô và các học viên lịch báo cáo tiến độ đề tài LVThS của các lớp như sau:

          + Báo cáo tiến độ lần 1: ngày 30 tháng 7 năm 2021;

          + Báo cáo tiến độ lần 2: ngày 30 tháng 8 năm 2021;

         + Lễ vảo vệ luận văn trước hội đồng sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ 25-30 tháng 10 năm 2021;

     - Địa điểm: Bộ môn Trắc địa mỏ, Phòng 10.08, tầng 10, nhà C12 tầng, trường Đại học Mỏ - Địa chất

     Bộ môn kính đề nghị các Thầy cô giáo chủ nhiệm thông báo lịch tới các lớp, học viên các lớp cao học K40 CT, ĐL và NTr chuẩn bị báo cáo kèm các minh chứng kết quả đã làm được theo nội dụng luận văn đã được Hội đồng khoa học Bộ môn phê duyệt;

     Lưu ý: Bản báo cáo tiến độ đề tài, Các minh chứng của báo cáo, kết quả luận văn, quyển luận văn của học viên phải được giáo viên hướng dẫn thông qua và gửi vào Email cho giáo viên chủ nhiệm, lãnh đạo Bộ môn trước khi báo cáo tiến độ ít nhất 3 ngày.

  GVCN lớp CT: TS. Lê Thị Thu Hà; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GVCN lớp ĐL và NTr: TS Nguyễn Viết Nghĩa; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Lãnh đạo bộ môn: TS. Nguyễn Quốc Long; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho lớp cao học Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ K38C sẽ được tổ chức vào ngày 13 - 14/11/2020

     + Địa điểm: văn phòng bộ môn Trắc địa mỏ, Phòng 1008, nhà C, trường Đại học Mỏ - Địa chất

     + Các học viên K38C đủ điều kiện bảo vệ luận văn có tên trong danh sách kèm theo;

     + Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ cho lớp K38C sẽ được cập nhập vào ngày 01/11/2020

 


Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho lớp cao học Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ K38C sẽ được tổ chức vào ngày 13 - 14/11/2020

     + Thời gian khai mạc: 8 giờ 00 phút ngày 13/11/2020

     + Địa điểm: văn phòng bộ môn Trắc địa mỏ, Phòng 1008, nhà C, trường Đại học Mỏ - Địa chất

Bộ môn Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các nhà khoa học và các Em học viên, sinh viên quan tâm đến dự!

Bộ môn yêu cầu:

     + Học viên nam mặc quần tối màu, áo trắng; học viên nữ mặc áo dài truyền thống

     + Các thầy cô giáo trong bộ môn đến dự và có mặt vào lúc 8 giờ 15 phút

     + Học viên cao học lớp 38C chuẩn bị hội đồng bảo vệ trước một ngày và có mặt tại Hội đồng bảo vệ trước giờ khai mạc 30 phút

(Danh sách Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ trong file đính kèm dưới đây)