Căn cứ vào kế hoạch học tập của lớp cao học Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, chuyên sâu Trắc địa mỏ & Quan trắc môi trường khóa 38B và 38C. Bộ môn Trắc đia mỏ thông báo đến các Thầy cô và các học viên lịch báo cáo tiến độ đề tài LVThS của các lớp như sau:

     - Lịch dự kiến:

          + Báo cáo tiến độ lần 1: ngày 01 tháng 7 năm 2020;

          + Báo cáo tiến độ lần 2: ngày 01 tháng 8 năm 2020;

          + Nộp quyển luận văn về bộ môn: ngày 30 tháng 8 năm 2020;

     - Địa điểm: Bộ môn Trắc địa mỏ, Phòng 10.08, tầng 10, nhà C12 tầng, trường Đại học Mỏ - Địa chất

     Bộ môn kính đề nghị các Thầy cô giáo chủ nhiệm thông báo lịch tới các lớp, học viên các lớp 38B và 38C chuẩn bị báo cáo kèm các minh chứng kết quả đã làm được theo nội dụng luận văn đã được Hội đồng khoa học Bộ môn phê duyệt;

     Lưu ý: Bản báo cáo tiến độ đề tài, Các minh chứng của báo cáo, kết quả luận văn, quyển luận văn của học viên phải được giáo viên hướng dẫn thông qua và gửi vào Email cho giáo viên chủ nhiệm, lãnh đạo Bộ môn trước khi báo cáo 2 ngày./.

     GVCN lớp cao học 38B: TS. Phạm Văn Chung; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     GVCN lớp cao học 38C: TS. Nguyễn Viết Nghĩa; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Lãnh đạo bộ môn: TS. Nguyễn Quốc Long; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

- Căn cứ vào kế họach đào tạo của lớp cao học Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ chuyên sâu Trắc địa mỏ & Quan trắc môi trường khóa 37A;

- Căn cứ vào kết quả kiểm tra tiến độ làm luận văn thạc sỹ của lớp;

Bộ môn Trắc địa mỏ thông báo đến toàn thể các Thầy cô giáo và các học viên khóa 37A  kế hoạch  bảo vệ LVThS của lớp như sau:

1. Học viên khóa 37A nộp Luận văn cho phòng Đào tạo sau đại học trước 16h ngày 20 tháng 4 năm 2020;

2. Học viên hoàn thiện các hồ sơ thủ tục cần thiết trước ngày 10 tháng 5 năm 2020;

3. Lễ bảo vệ LVThS cho khóa 37A dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 05 năm 2020;

Bộ môn đề nghị các học viên thực hiện theo đúng kế hoạch nêu trên./ 

     Để đảm bảo các học viên lớp cao học Kỹ thuật trắc địa – bản đồ khóa 37A chuyên sâu Trắc địa mỏ & Quan trắc môi trường làm luận văn có chất lượng tốt và bảo vệ theo đúng kế hoạch đào tạo. Bộ môn Trắc địa mỏ dự kiến sẽ tổ chức buổi báo cáo tiến độ làm luận văn thạc sỹ lần 2 cho học viên

Lịch dự kiến: bắt đầu từ 8h00 đến 11h30, ngày 04 tháng 04 năm 2020

Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Trắc địa mỏ, 10.08 tầng 10, nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Bộ môn kính mời toàn thể các Thầy cô giáo, các học viên khóa 37A và các học viên quan tâm đến dự

Bộ môn đề nghị các học viên lớp cao học lớp Kỹ thuật trắc địa – bản đồ khóa 37A chuyên sâu Trắc địa mỏ & Quan trắc môi trường chuẩn bị các nội dung và minh chứng cần thiết để báo cáo trước hội đồng khoa học của Bộ môn.

 

Lễ bảo vệ Luận văn thạc sĩ - Lớp cao học Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ K32 sẽ sẽ được tổ chức vào thứ 7, ngày 28/10/2017

     + Thời gian khai mạc: 7 giờ 45 phút

     + Địa điểm: văn phòng bộ môn Trắc địa mỏ, Phòng 1008, nhà C, trường Đại học Mỏ - Địa chất

Bộ môn Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các nhà khoa học và các Em học viên, sinh viên quan tâm đến dự!

Bộ môn yêu cầu:

     + Các thầy cô giáo trong bộ môn đến dự và có mặt vào lúc 7 giờ 30 phút

     + Học viên cao học khóa 32 chuẩn bị hội đồng bảo vệ xong trước 17 giờ ngày 27/10/2017 và có mặt tại Bộ môn vào 7 giờ 15' ngày 28/10/2017

     Theo thông báo ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Bộ môn tổ chức buổi báo cáo tiến độ làm LVThS để kịp thời đưa ra những góp ý, tư vấn và các biện pháp hỗ trợ để học viên hoàn thành luận văn đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Chủ nhật, ngày 06 tháng 8 năm 2017 tại văn phòng Bộ môn Trắc địa mỏ, các học viên cao học khóa 32 đã báo cáo nội dung đã hoàn thành được trong LVThS của mình.

 Các học viên K32 tại buổi báo cáo tiến độ

     Các học viên khóa 32 đều hoàn thành LVThS của mình theo đúng tiến độ và bám sát nội dung đề cương đã được duyệt. Điểm đáng chú ý là cac học viên đã có lịch làm việc cụ thể cho các phần tiếp theo, có các biện pháp và đề xuất để giải quyết các khó khăn đang gặp phải. Lãnh đạo Bộ môn Thầy Nguyễn Quốc Long đánh giá cao các kết quả đã đạt được của học viên. Thầy trực tiếp chỉ đạo Bộ môn sẽ hỗ trợ tối đa và tạo mọi điều kiện để giúp các học viên hoàn thành luận văn đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng

Học viên Nguyễn Thị Huyền báo cáo nội dung đã làm được trong luận văn