MỘT SỐ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ (2018 - 2019)

HƯỚNG CHUYÊN SÂU TRẮC ĐỊA MỎ VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

 
STT  Đề tài luận văn

Thời gian

bảo vệ

 Học viên thực hiện Giáo viên hướng dẫn
1 Đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 2018 Nguyễn Văn Hải TS. Nguyễn Viết Nghĩa 
2 Dự báo dịch chuyển đứng bề mặt theo thời gian do ảnh hưởng của khai thác hầm lò trên cơ sở hàm Knothe. Áp dụng thử nghiệm tại vỉa H10 khu Bắc Mông Dương 2018 Phạm Ngọc Huy  GS.TS Võ Chí Mỹ  
3 Nghiên cứu quy trình giám sát hàm lượng chất lơ lửng, chất diệp lục vùng ven biển bằng dữ liệu ảnh vệ tinh LANDSAT 2018 Trần Thị Hà Phương  PGS.TS Nguyễn Văn Trung 
4 Đánh giá giải pháp kỹ thuật định vị theo công nghệ trạm CORS đơn phục vụ thành lập bản đồ tỷ lệ lớn 2018 Trần Trọng Xuân PGS.TS Phạm Công Khải  
5 Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giái pháp Công nghệ để phục vụ công tác định vị với độ chính xác cao trên biển đảo Việt Nam 2018 Nhữ Văn Thành PGS.TS Dương Vân Phong 
6 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp quan trắc sâu bằng thiết bị Inclinometer phục vụ công tác bảo vệ các công trình quan trọng trên bờ mỏ lộ thiên, lấy thí dụ cho mỏ than Na Dương 2018 Nguyễn Duy Long TS Vương Trọng Kha 
7 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý môi trường khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 2018 Trần Việt Dũng  PGS.TS Phạm Công Khải  
8 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý nước thải thành phố Tuyên Quang 2018 Vũ Thị Minh Huyền  TS.Vương Trọng Kha
9 Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn, khu lưu trữ và dịch vụ y tế thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 2018 Nguyễn Quang Ngọc GS.TS Võ Chí Mỹ 
10 Nghiên cứu phổ phản xạ của thực vật ảnh hưởng bởi quá trình xâm nhập mặn dựa trên chuỗi ảnh đa phổ, đa thời gian tại khu vực Bến Tre 2019  Đinh Khánh Tường TS. Nguyễn Viết Nghĩa
GS.TS Võ Chí Mỹ
11 Đánh giá mối quan hệ tương quan không gian giữa sự mở rộng đô thị và sự biến đổi nhiệt độ đô thị khu vực thành phố HCM bằng công nghệ viễn thám và GIS 2019   Đỗ Bá Bình TS. Lê Thị Thu Hà
12 Ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng CSDL GIS phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Hà Tĩnh 2019    Đoàn Thanh Hóa   TS. Phạm Thị Làn
13 Thành lập bản đồ nhiễm mặn tỉnh Bến Tre từ ảnh viễn thám quang học 2019   Giang Thị Phương Thảo TS. Phạm Thị Làn
PGS.TS Phạm Việt Hòa
14 Nghiên cứu thành lập bản đồ dự báo khu vực có nguy cơ lũ quét trên dữ liệu địa không gian và viễn thám  2019   Nguyễn Hoàng Bảo TS. Nguyễn Viết Nghĩa
TS. Nguyễn Quang Khánh  
15 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý đất rừng huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 2019   Nguyễn Quang Thắng TS. Vương Trọng Kha
16 Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS đánh giá biến động sử dụng đất Huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 2019   Nguyễn Tấn Đoàn TS. Lê Thị Thu Hà
17 Ứng dụng công nghệ máy bay không người lái (UAV) thành lập bản đồ hiện trạng khu vực triển khai mô hình lúa + cá mùa lũ phục vụ đánh giá khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười  2019   Nguyễn Thanh Triều TS. Nguyễn Viết Nghĩa  
18 Xác định độ ẩm đất khu vực khai thác than tỉnh Quảng Ninh bằng công nghệ viễn thám và GIS 2019   Trần Quốc Đạt TS. Phạm Thị Làn
19 Đánh giá diễn biến nhiễm mặn đất tỉnh Bến Tre bằng ảnh Radar (Sentinel) 2019   Võ Đức Nhân TS. Lê Thị Thu Hà
...  ... ...   ...  ...