ĐÀO TẠO THEO HAI HƯỚNG CHUYÊN SÂU

1.Trắc địa mỏ - Công trình

Kiến thức trang bị cho Sinh viên

Ứng dụng

- Trắc địa bản đồ

- Trắc địa mỏ

- Trắc địa công trình

- Viễn thám & GIS

- Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GNSS

- Công nghệ trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS

- Công nghệ UAV, laser scanning

- Thiết bị trắc địa hiện đại khác

- Thành lập các loại bản đồ địa hình, địa chính

- Ứng dụng trong tìm kiếm thăm dò, khai thác khoáng sản

- Tính trữ lượng, khối lượng khai thác mỏ

- Ứng dụng trong thi công, xây dựng các loại  công trình

- Ứng dựng trong nghiên cứu TN &MT

- Xác định dịch chuyển biến dạng bề mặt, dự báo, cảnh báo các tai biến

- Chuyển giao Khoa học công nghệ trong lĩnh vực Trắc địa – Bản đồ

2. Địa tin học trong nghiên cứu Tài nguyên & Môi trường

Kiến thức trang bị cho Sinh viên

Ứng dụng

- Trắc địa bản đồ

- Viễn thám

- Hệ thông tin địa lý GIS

- Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GNSS

- Khoa học môi trường

- Thành lập bản đồ và đánh giá hiện trạng sử dụng đất

- Thành lập bản đồ và đánh giá biến động sử dụng đất

- Phân tích ảnh hưởng của khai thác tài nguyên khoáng sản tới môi trường

- Đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược

- Dự báo, cảnh báo các tai biến thiên nhiên

 

ĐÀO TẠO HƯỚNG TỚI CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÓ TRIỂN VỌNG CHO SINH VIÊN

Sau khi ra trường sinh viên có thể làm việc tại các vị trí sau

Giảng dạy và Nghiên cứu KH

Quản lý nhà nước về TN&MT

Cán bộ kỹ thuật

- Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường  Đại học: ĐH Mỏ - Địa chất, ĐH Tài nguyên & Môi trường, ĐH Nông nghiệp, ĐH Lâm nghiệp, ĐH Công nghiệp Quảng Ninh…

- Làm việc tại các Viện nghiên cứu: Viện thổ nhưỡng, Viện KH công nghệ vũ trụ, Viện địa lý, Viện Lâm nghiệp, Viện Môi trường nông nghiệp, Viện Môi trường & PTBV, Viện Môi trường &Tài nguyên, Viện Khoa học Công nhệ mỏ - Vinacomin…

- Bộ Tài nguyên & Môi trường

- Sở Nội vụ

- Sở TN&MT

- Sở Khoa học công nghệ

- Phòng Tài nguyên  & Môi trường các cấp

- Địa chính xã, huyện…

- CA. An ninh kinh tế về lĩnh vục khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường.

- Làm việc ở các công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường, Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

- Ví dụ: các C.ty thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường, Tổng công ty TN&MT, Các mỏ khai thác, Các tập đoàn, công ty xây dựng, Các công ty địa chính, Các hãng máy: Leica, topcon, south...

- Sau khi tốt nghiệp Đại học Sinh viên được hỗ trợ về mọi mặt để có việc làm phù hợp với năng lực của bản thân 

- Sinh viên có đam mê có thể tiếp tục học lên học vị Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Trắc địa mỏ và quan trắc Môi trường