Giảng dạy chuyên đề ứng dụng công nghệ UAV trong quản lý khai thác mỏ tại VICEM KHAI GIẢNG LỚP CAO HỌC KỸ THUẬT TĐ - BĐ K38C Đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm

Giảng dạy chuyên đề ứng dụng công nghệ UAV trong quản lý khai thác mỏ tại VICEM

KHAI GIẢNG LỚP CAO HỌC KỸ THUẬT TĐ - BĐ K38C

Đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm

Đào tạo sau đại học

Lịch báo cáo tiến độ đề tài LVThS khóa 38B và 38C

19-04-2020 - Cao học

     Căn cứ vào kế hoạch học tập của lớp cao học Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, chuyên sâu Trắc địa mỏ & Quan trắc môi trường...

Read more