Chiều ngày 14/12/2017, TS Lê Thị Thu Hà chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở mã số T17-20 đại diện cho nhóm nghiên cứu gồm TS Phạm Thị Làn, ThS Lê Văn Cảnh và NCS Phạm Văn Chung, TS Nguyễn Văn Trung đã báo cáo kết quả đề tài "Ứng dụng thuật toán K Nearest Neighbors (KNN) nhằm nâng cao độ chính xác phân loại các bề mặt không thấm khu vực nông thôn từ ảnh vệ tinh Landsat OLI".

     Đến dự buổi báo cáo, về phía cơ quan chủ trì có Ths Nguyễn Thanh Hải, chuyên viên Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế; và các thầy cô giáo trong bộ môn Trắc địa mỏ.

     Hội đồng nghiệm thu cấp trường gồm có: chủ tịch: GVC.TS Vương Trọng Kha, phản biện: TS Lã Phú Hiến, ủy viên: PGS.TS Nguyễn Xuân Trường, PGS.TS. Trần Vân Anh, ủy viên; ThS Cao Xuân Cường, thư ký.

TS Lê Thị Thu Hà, đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo đề tài

     Sau 30 phút báo cáo những kết quả chính của đề tài và hơn 60 phút trao đổi thảo luận, Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu có chất lượng tốt, không trùng lặp, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Sản phẩm của của đề tài đúng như đề cương đăng ký và hướng dẫn 01 sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đại học. Kết quả đánh giá đề tài của hội đồng xếp loại Tốt (khung 85-100 điểm).