Khóa học Quản lý khai thác mỏ được tổ chức tại Viện công nghệ xi măng - Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM), nhằm mục đích nâng cao năng lực cho các cán bộ đang làm việc trong các công ty thành viên thuộc VICEM. Nội dung khóa học chủ yếu tập chung vào ứng dụng các phương pháp, công nghệ hiện đại trong hoạt động quản lý khoáng sản, đáp ứng nhu cầu đổi mới của VICEM trong thời đại mới, thời đại của cuộc cách mạng 4.0  

ThS Lê Văn Cảnh giảng dạy chuyên đề tại VICEM 

     Đến với khóa học, ThS Lê Văn Cảnh đã giảng dạy cho các học viên chuyên đề "Ứng dụng công nghệ UAV trong công tác thành lập mô hình 3D và bản đồ khai thác mỏ". Do tính thực tiễn cao của công nghệ và nhu cầu thực tế của các mỏ, nội dung của chuyên đề đã được các học viên đặc biệt quan tâm, nhiều học viên mong muốn sẽ được Bộ môn Trắc địa mỏ tư vấn và chuyển giao công nghệ UAV trong thời gian sớm nhất

Trao đổi kinh nghiệm thực nghiệm với học viên 

     Có thể nói Bộ môn Trắc địa mỏ là đơn vị tiên phong nghiên cứu, ứng công nghệ UAV trong thành lập bản đồ và tính khối lượng, trữ lượng khai thác mỏ. Các sản phẩm do các Thầy cô trong bộ môn làm ra đảm bảo độ chính xác theo qui phạm và được thực tế sản xuất tin dùng

Hướng dẫn thực hành bay chụp UAV ngoài thực địa


Lễ bế giảng khóa học