Nâng cao tiềm lực khoa học của cán bộ là một trong những mục tiêu quan trọng được Bộ môn Trắc địa mỏ đặt ra từ đầu năm học 2018-2019. Với kế hoạch cụ thể và sự quyết tâm cao, năm học 2018-2019 đã qua, Bộ môn đã gặt hái được những thành quả nhất định. Các cán bộ của Bộ môn đã chủ trì, đồng chủ trì và tham gia nhiều bài báo khoa học có uy tín trong các tạp chí chuyên ngành trong nước và đặc biệt là một số công trình khoa học đã được đăng trong danh mục tạp chí quốc tế có uy tín: ISI, Scopus.

  1. Accuracy assessment of mine wall’s surface models derived from terrestrial laser scanning

  2. An approach of Mapping Quarries in Vietnam Using Low-Cost Unmanned Aerial Vehicles

  3. Estimating PM10 Concentration from Drilling Operations in Open-Pit Mines Using an Assembly of SVR and PSO

  4. Applied Terrestrial laser scanning for coal mine high definition mapping

   5. A Novel Hybrid Swarm Optimized Multilayer Neural Network for Spatial Prediction of Flash Floods in Tropical Areas Using Sentinel-1 SAR Imagery and Geospatial Data 

  6. Application of Knothe-Budryk theory and rigid body condition for assessment of subsidence

 7. TS. Lê Thị Thu Hà chủ biên 01 chapter trong Springer book 

  

Trước thềm năm học mới 2019-2020 sắp tới, Bộ môn Trắc địa mỏ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao hơn nữa về số lượng và chất lượng các công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín ISI, Scopus.

 

     Ngày 03 tháng 5 năm 2019, trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị khoa học Sinh viên lần thứ 32 phiên toàn thể. Cũng như các năm về trước, đến với Hội nghị lần này Sinh viên Trắc địa mỏ - Công trình tham gia với số lượng lớn đề tài (11 đề tài), trong đó 06 đề tài được hỗ trợ kinh phí từ nhà trường, 05 đề tài do Bộ môn Trắc địa mỏ hỗ trợ kinh phí.

 

 Sinh viên Đoàn Đắc Nhất - K59- Báo cáo đề tài ứng dụng Viễn Thám và GIS nghiên sứu sụ gia tăng nhiệt bề mặt

     Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh viên Trắc địa mỏ - Công trình luôn thể hiện tinh thần quyết tâm, nghiên cứu. Toàn bộ 11 đề tài đều hoàn thành với kết quả tốt đúng thời hạn. Các đề tài năm nay tập trung vào nghiên cứu các phương pháp, công nghệ mới của trắc địa trong sản xuất như Công nghệ UAV, Ứng dụng Viễn Thám và GIS nghiên cứu biến động Tài nguyên và Môi trường...

  

Sinh viên Mạnh Lộc Cường K60 - Báo cáo đề tài Ứng dụng công nghệ UAV trong công tác thành lập bản đồ và tính khối lượng khai thác mỏ

     Hội nghị khoa học sinh viên toàn thể tại tiểu ban Trắc địa mỏ - Môi trường diễn ra sôi nổi, thu hút được sự chú ý của nhiều Thầy cô giáo và các Em sinh viên tham gia. Kết thúc hội nghị nhóm sinh viên thực hiện đề tài " Ứng dụng công nghệ Viễn thám và GIS trong nghiên cứu sự gia tăng nhiệt bề mặt" đã giành giải nhất do tính thực tiễn của đề tài cũng như các kết quả và cách trình bay thuyết phục mà nhóm nghiên cứu đã thực hiện. Nhóm sinh viên thực hiện đề tài "Ứng dụng công nghệ Google Earth Engine trong phân loại ảnh Viễn thám" đã giành giải nhì.

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ 31

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TẠI TIỂU BAN TRẮC ĐỊA MỎ - VIỄN THÁM - GIS

Tiểu ban Trắc địa mỏ - Viễn Thám - GIS có 12 báo cáo của các nhóm nghiên cứu.

Ngày báo cáo: 04.05.2018      

Thời gian bắt đầu: 08h00