Giảng dạy chuyên đề ứng dụng công nghệ UAV trong quản lý khai thác mỏ tại VICEM KHAI GIẢNG LỚP CAO HỌC KỸ THUẬT TĐ - BĐ K38C Đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm

Giảng dạy chuyên đề ứng dụng công nghệ UAV trong quản lý khai thác mỏ tại VICEM

KHAI GIẢNG LỚP CAO HỌC KỸ THUẬT TĐ - BĐ K38C

Đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm